Kooperationen

Nový partner.Spolupráce s Moravskoslezským krajem - čerpání dotace

Naše společnost využila možnost zapojit se do programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem a v rámci tzv. "Regionální investiční pobídky" (RIP) se řadíme mezi podnikatelské subjekty, čerpající individuální dotaci z rozpočtu MSK, zaměřenou na podporu projektu "Rozšíření výrobního závodu společnosti EBG plastics CZ s.r.o.".

EU-Projekte

Teil der Europäischen Union.EBG plastics international.

Als international tätiges Unternehmen verfügen wir über modernste Produktionstechnologien und passen ständig unsere Kapazitäts- und Qualitätsstandards an. 

Im Rahmen unserer Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen wurde EBG-plastics auch über den EU-Strukturfonds zur Verbesserung des Ausbaus der Infrastruktur und der regionalen Entwicklung in Ostrava gefördert. 

Das in uns gesetzte Vertrauen soll auch zukünftig unser Fundament für die länderübergreifende Zusammenarbeit sein.