Spolupráce

Spolupráce s Moravskoslezským krajem - čerpání dotace.

Naše společnost využila možnost zapojit se do programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem a v rámci tzv. "Regionální investiční pobídky" (RIP) se řadíme mezi podnikatelské subjekty, čerpající individuální dotaci z rozpočtu MSK, zaměřenou na podporu projektu "Rozšíření výrobního závodu společnosti EBG plastics CZ s.r.o.".

 

Praktický výcvik žáků v naší organizaci.

Na naši úspěšnou spolupráci s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU v rámci procvičování dovedností v praktickém vyučování navazujeme i v tomto roce. Pro školní rok 2019-2020 jsme mezi sebou přivítali žáka III.ročníku v oboru strojní mechanik-zámečník.

                                                                                                                                                                                     

 

EU projekty

EU projekt.EBG plastics na mezinárodním poli.

Disponujeme nejmodernějšími technologiemi a stále pracujeme na našich kapacitních a jakostních standardech. 

V rámci naší modernizace a investování byla firma EBG plastics podpořena z evropského strukturálního fondu pro zlepšení výstavby infrastruktury a regionální rozvoj v Ostravě. 

Důvěra vložená v naší společnost ohledně mezinárodního podnikání bude i v budoucnu základem naší mezinárodní spolupráce.